Diabetes omkeerbaar?

Door Nieuws, Tips

Maar liefst één miljoen mensen in Nederland hebben diabetes, waarvan 90% diabetes type 2 heeft. Het goede nieuws? We kunnen deze trend een halt toeroepen. Een bewuste levensstijl met natuurlijke en suikerarme voeding kan diabetes voorkomen en zelfs omkeren.

“Als diabeet moet je vetten vermijden, light producten en zoetstoffen gebruiken en kun je alles eten wat je wilt”. Richtlijnen in deze strekking worden goedbedoeld al jarenlang verspreid met wisselend resultaat. Zo kwam Esther bij mij in de praktijk. Ze hield zich nauwkeurig aan het haar voorgeschreven dieet; bruine boterhammen met halvarine en light frisdrank. De tussendoortjes mochten bestaan uit peperkoek, eierkoeken en meer van dat soort adviezen. Haar bloedsuikerspiegel bleef desondanks te hoor met als gevolg een hogere dosis medicijnen. Toen ik haar mijn richtlijnen uitlegde, keek ze in eerste instantie raar op, maar ze ging ermee aan de slag.

Nieuwe leefstijl. In mijn praktijk zie ik cliënten met diabetes type 2 en prédiabetes (het voorstadium van diabetes). Veelal mensen die niet voldoende resultaat bereiken met de reguliere adviezen die ze hebben gekregen. Vaak kan ik ze helpen met een aantal adviezen op het gebied van voeding en leefstijl. Esther verving haar halvarine met echte roomboter, liet de pakjes en zakjes voortaan in de supermarkt liggen en kookte voortaan verse maaltijden. De light frisdranken kwamen haar huis niet meer in en boodschappen deed ze voortaan op de fiets, in plaats van met de auto. Uiteindelijk bereikte zij haar doelen; ze voelt zich nu fitter en haar medicatie kon flink verminderd worden.

Diabetescoach. Natuurlijk adviseer ik je om jouw bloedsuikerspiegel regelmatig te laten controleren en bij voorkeur begeleiding te zoeken in de vorm van een diabetescoach. Wanneer je (nog) geen diabetes hebt is hete toch raadzaam om de kans op deze vervelende ziekte zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk zijn er ook erfelijke factoren die mee kunnen spelen, maar zelf kun je door middel van gezonde voeding en leefstijl je kans op diabetes behoorlijk verkleinen. Als je weet dat 1 op de 3 mensen in Nederland vroeg of laat diabetes type 2 ontwikkelt (bron: DVN 2015) is het een fijne gedachte dat je hier vaak zelf invloed op kunt uitoefenen en met deze praktische tips vandaag nog aan de slag kunt!

12 diabetes tips:

 1. Eet zo veel mogelijk vers gemaakte, onbewerkte en liefst biologische voeding.
 2. Eet geen brood en vermijd aardappelen en mais producten.
 3. Combineer koolhydraten altijd met eiwitten of gezonde vetten voor een verminderd effect op de bloedsuikerspiegel.
 4. Stop met het drinken van frisdrank, vruchtensap, limonades en zo min mogelijk zoete dranken en alcohol.
 5. Kies voor volle- in plaats van magere producten.
 6. Sla light producten en synthetische zoetstoffen liever over.
 7. Kies alleen de zuurdere fruitsoorten en eet fruit met mate, gecombineerd met eiwitten/vetten.
 8. Vermijd koemelk en koemelkproducten.
 9. Voeg regelmaat toe, dus elke 3 uur wat eten, goed slapen en genoeg bewegen.
 10. Voeg eventueel bloedsuikerverlagende (van een goed merk) supplementen toe. (Vraag in de winkel naar informatie)
 11. Drink voldoende water.
 12. Doe aan stress management. Stress heeft een grote invloed op de bloedsuikerspiegel!

Aan de slag! Met deze algemene richtlijnen kun je aan de slag! Het is belangrijk om stapje voor stapje jouw eetpatroon te veranderen. Doe dit liefst onder begeleiding zodat je een stok achter de deur hebt en van je coach de échte trucs gaat leren! De resultaten die je kunt bereiken zijn:

 • Een bloedsuikerspiegel die in balans is
 • Een lager cholesterolgehalte
 • Een stabiele bloeddruk
 • Vermindering/ stoppen van medicijnen
 • Meer energie
 • Een beter slaappatroon, gezondere huid en nagels
 • Een betere stoelgang
 • Gewichtsverlies

Bron: Miss natural, tekst: Linda van der Sanden

 

Basissuppletie

Door Nieuws

Basissuppletie zijn voedingssupplementen die men dagelijks moet innemen om geen risico te lopen op nutriëntentekorten. Gezien de voedingsgewoonten van de gemiddelde Nederlander, vinden we dat basissuppletie onontkoombaar is. Waarom zijn we zo stellig?

Het is een feit dat de meeste Nederlanders onvoldoende groente en fruit eten om in hun dagelijkse behoefte vitamines en mineralen te voorzien. Vooral van magnesium- een mineraal dat betrokken is bij meer dan 300 processen in ons lichaam- krijgen we veel te weinig binnen.

Zelfs liefhebbers krijgen onvoldoende binnen. De kwaliteit van groente en fruit wordt steeds minder, waardoor zelfs liefhebbers van groente en fruit vaak onvoldoende nutriënten binnenkrijgen. Tijdens de ‘groene revolutie’ ging de opbrengst van gewassen in de ontwikkelde landen met een factor twee tot drie omhoog. Dit is onder andere te danken aan selectie en manipulatie van gewassen, alsmede de toevoeging van kunstmest. De opbrengst blijkt echter omgekeerd evenredig met de nutriëntendichtheid, waardoor de voedzaamheid van gewassen juist achteruitgaat. Uit onderzoek met frambozenstruiken blijkt bijvoorbeeld dat toevoeging van kunstmest (fosfor) ervoor zorgt dat de plant een grotere opbrengst geeft, maar per gram drooggewicht vooral rijker wordt aan fosfor. De acht andere mineralen – natrium, kalium, calcium, magnesium, mangaan, koper, boor en zink – namen maar liefst 20-5-% per gram drooggewicht af. (Hughes et al .,1979)

Wat niet in de grond zit… Landbouwgrond raakt verarmd en uitgeput. Uit een landbouwrapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) blijkt dat 25% van de landbouwgrond in de wereld ernstig is uitgeput. Nog eens 8% is matig uitgeput en 36% is stabiel, licht of matig uitgeput (FAO,2011). Bovendien is het gehalte organische stoffen in de bodem gemiddeld al met 50-65% gedaald sinds de mens zijn leefomgeving in cultuur brengt (Lal, 2004). Verarming van landbouwgrond leidt automatisch tot een mindere voedselkwaliteit: wat niet in de grond zit, komt ook niet op ons bord. Dit probleem speelt onder andere in het zuiden van Europa, waar een groot deel  van ons groente en fruit vandaan komt (FAO, 2011). Maar ook in Nederland is de bodem aan het verarmen. Hier is vooral een tekort aan selenium en jodium, maar ook andere nutriënten worden schaarser. De oorzaken van verarming zijn onder andere gelegen in de moderne intensieve productiemethode die sinds de ‘groene evolutie’ in de jaren 60 en 70 op grote schaal worden toegepast. Intensieve productiemethoden zorgen voor vervuiling, waterschaarste, landerosie, minder vruchtbare gronden en een beperkte biodiversiteit. Ook vindt er veel eenzijdige beplanting plaats. Elk gewas neemt een eigen unieke mix van nutriënten op uit de bodem; als men voortdurend één gewas verbouwt, krijgt de grond niet de kans om deze nutriënten weer aan te vullen.

Onrijp geplukt fruit. Om logistieke redenen is het ‘handiger’ om fruit onrijp te plukken: hierdoor kan het langer onderweg zijn en langer worden opgeslagen voordat het verkocht moet worden. Dit is de oplossing waar alle grote supermarkten voor kiezen, omdat ze vaak geen directe toelevering hebben vanaf het land. Echter, veel nutriënten – waaronder vitamine C – worden pas bij rijping in de zon aan de levende plant geproduceerd. Ofwel: hoe langer de weg van de fruitboom naar ons bord, hoe minder voedzaam het fruit is en hoe meer je er van moet eten. Nutriëntarm fruit zorgt daarmee voor een verborgen probleem. De 25% van de Nederlanders die voldoende fruit eet (2 stuks per dag) krijgt nog steeds onvoldoende vitaminen binnen als ze niet structureel kiezen voor biologisch fruit van een vruchtbare bodem.

“Helaas wordt de richtlijn voor visconsumptie door slechts 14% van de Nederlandse bevolking gehaald” 

Weinig bewegingsruimte vee. Kippen, varkens en koeien die weinig ruimte hebben om te bewegen krijgen ook weinig kans om spiermassa te ontwikkelen. Spiermassa bestaat uit eiwitten die in ons lichaam weer worden omgezet in de nodige aminozuren. Vlees uit de fabriek heeft nauwelijks bewogen, is vaak gevoed met granen (niet hun natuurlijke voeding, en granen kunnen bovendien van arme bodems afkomstig zijn), bevat veel vocht en zit vaak vol met antibiotica. Hier treedt dus ook een verdunningseffect op, waardoor men minder nutriënten binnenkrijgt, zelfs al houdt men zich aan de Richtlijnen Gezonde Voeding.

Vitamine D gehalte onnatuurlijk laag.. In Nederland is er een groot deel van het jaar weinig zonlicht voor een optimaal vitamine D-gehalte in het bloed; bovendien zitten de meeste mensen het grootste deel van de dag binnen. Wanneer er wel voldoende zonlicht is, beschermen de meeste mensen zich met zonnebrandcrème. De aanbevolen dagelijkste hoeveelheid in Nederland is gebaseerd op de handhaving van een bloedwaarde van gemiddeld 30 nmol/L. Natuurlijke gehaltes zijn dus bijna zes keer zo hoog als die van stadsbewoners. Orthomoleculair gezien wordt om diverse redenen een bloedwaarde van op zijn minst 80 nmol/L geadviseerd. Noch de ADH, noch het suppletieadvies van de Gezondheidsraad is daarvoor toereikend. Per cliënt zijn er veel verschillen, maar doseringen liggen minimaal op 45-50 mcg per dag om 80nmol/L te bereiken. Hoe hoger de dosering, hoe eenvoudiger het is om de ideale bloedwaarde te bereiken.

Slechts 14% haalt visrichtlijn. Omega-3-vetzuren uit vis vervullen een sleutelrol in de menselijke gezondheid. Omega–vetzuren bepalen de kwaliteit van de celmembranen in onze lichaamscellen, waaronder in het hart en de hersenen. Hoe beter de membranen worden verzorgd, hoe beter ze hun werk kunnen doen. Helaas wordt de richtlijn voor visconsumptie door slechts 14% van de Nederlandse bevolking gehaald. Wie wel vis eet, zou erop moeten letten vooral wild gevangen vette vis te eten. Wilde vissoorten hebben altijd de voorkeur boven kweekvissen, die veel antibiotica binnenkrijgen. Ook hier speelt weer dat vis vrij in de oceaan bewogen moet hebben om een optimaal nutriëntengehalte te bieden. Daarbij heeft koudwatervis de voorkeur, omdat deze voor zijn isolatie nog meer essentiële vetzuren aanmaakt.

Conclusie: basissuppletie. Omdat nutriëntengehaltes in gewassen bewezen achteruitgaan, de ADH niet is aangepast op de huidige nutriëntenstatus van groente en fruit, we onvoldoende vis eten en we onvoldoende zonlicht ontvangen is basissuppletie met multivitaminen en – mineralen, omega-3, vitamine C, vitamine D en magnesium onder alle omstandigheden voor iedereen in Nederland onontkoombaar. Daarnaast blijft het een feit dat u de mensen die wél voldoende in de zon zijn, dagelijks biologisch groente en fruit eten én visliefhebber zijn hoogstwaarschijnlijk maar zelfdenzult aantreffen. Het is daarom essentieel om vanaf dag 1 met basissuppletie te beginnen. Hierdoor wordt ook snel duidelijk waar de problemen liggen: of het zuiver een voedingsprobleem is, of dat er meer aan de hand is. Want, er zijn veel problemen op te lossen of te voorkomen met voeding, suppletie en lichaamsbeweging.

Bron: Bonusan 50 jaar, basissuppletie is voor iedereen onontkoombaar

Slimmer omgaan met ons voedsel!

Door Nieuws

Weg met de verspilling!

‘De meeste mensen gooien niet graag eten weg’, zegt onderzoeker Toine Timmermans van Wageningen University & Research. ‘Toch verspillen we veel goed voedsel, gemiddeld bijna 50 kilo per persoon per jaar. Dat is 14 procent van het eten dat we kopen. Vaak onterecht verdwijnt het in de groencontainer. Omdat we te veel hebben klaargemaakt, omdat voedsel over de datum is of omdat het bedorven is.’

Dat al dat bruikbare voedsel niet daadwerkelijk gegeten wordt, kost niet alleen veel geld. Het heeft ook grote gevolgen voor het milieu. Als voedselverspilling een land was, zou het na de V.S. en China de grootste producent van CO2 zijn. En wanneer we in Europa de verspilling met de helft zouden verminderen, scheelt dat een oppervlakte aan landbouwgrond even groot als België. Minder verspillen is ook nodig in het licht van de groeiende vraag naar voedsel, aldus Timmermans. Tot 2050 groeit de wereldbevolking  tot 9 miljard mensen, die allemaal moeten eten. De welvaart stijgt, en de vraag naar voedsel groeit mee. In 20150 is 60% meer voedsel nodig dan vandaag. Tegelijk moeten we deze toename realiseren met minder beschikbare landbouwgrond en minder hulpmiddelen, zoals kunstmest. Verspilling beperken is daarom een must.

Boodschappenlijstje ‘Het begint al bij het boodschappen doen’. Als je eerst kijkt wat er nog ligt in de koelkast en de voorraadkast, koop je geen eten dat je nog in huis hebt. Een boodschappenlijst helpt hier zeker bij. Dan kun je makkelijker weerstand bieden aan aanbiedingen. Als je boodschappen doet terwijl je honger hebt, neem je ook al gauw meer mee dan je nodig hebt. Goed bewaren voorkomt dat etenswaren bederven. De Bewaarwijzer van het Voedingscentrum geeft antwoord op alle vragen over slim kopen, koken en bewaren. De Bewaarwijzer heeft onder meer een plaatje van de ideale koelkast: waar bewaar je wat en hoelang kun je geopende producten bewaren. Verder staan er handige tips om voedselverspilling te voorkomen. De Bewaarwijzer is te downloaden op de website van het Voedingscentrum.  Verder is het goed om te weten wat de houdbaarheidsdatum inhoudt. ‘Veel mensen weten het verschil niet tussen “tenminste houdbaar tot” & “te gebruiken tot”. Tenminste houdbaar tot (THT) staat op producten die niet snel bederven. Vaak zijn ze goed tot ver na de datum op de verpakking. Te gebruiken tot (TGT) staat op bederfelijke producten. Na deze datum kunnen er schadelijke bacteriën in zitten.

Bron: Dichterbij Peelland Zuid, Rabobank

Gefermenteerde groente

Door Nieuws

Bijna alle producten met een uitgesproken smaak zijn gefermenteerd. Denk aan wijn, kaas en yoghurt. Fermenteren is niet meer dan het functioneel laten ‘voor verteren’ van het eten, met de bedoeling de smaak, geur, textuur, verteerbaarheid en houdbaarheid te veranderen. Hier zijn alleen micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels en gisten voor nodig. In Japan gebeurt dit al eeuwenlang.

Vooral groenten zijn erg geschikt om te fermenteren. Denk vooral aan harde groenten zoals rode biet, kool, wortel, ui en pompoen. Zelfs na maanden fermenteren zijn deze soorten nog steeds heerlijk! Zachtere groenten, zoals komkommer, tomaat en spinazie worden snel papperig, dus fermenteer deze kort.

Tsukémono is een korte fermentatie uit de Japanse picklepers met behulp van zout. Het welslagen van een tsukémono hangt af van het juiste percentage zout (1-2% van het gewicht aan groente). Genoeg zout is nodig voor een goede fermentatie, te weinig zout kan namelijk zorgen voor verkeerde bacteriegroei.
Instant pickles smaken zout, daar is het een pickle voor (een pickel is iets anders, dat is een zoetzuur of zuur ingemaakte groente, zoals augurk). Een instant pickle gebruik je als een plukje bij de maaltijd. Mocht de instant pickle te zout zijn, dan kun je de groente afspoelen met water, echter een deel van de gunstige bacteriën verdwijnt hiermee.
Even terzijde: bij langdurige fermentatie ontstaat zuursmakende groente, zoals bijvoorbeeld zuurkool.
De duur van korte fermentatie is minimaal 30 minuten tot een aantal uren, op kamertemperatuur. Instant pickles zijn over het algemeen een kleine week houdbaar in je koelkast. Het proces van instant picklen verschilt met klimaat, seizoen, toevoegingen en de maat van de pers. Kijk, ruik en proef en maak notities om je eigen recepten te ontwikkelen.
Middels zelf te fermenteren creëer je levende probiotica in voeding (micro-organismen zoals bacteriën worden tot leven gewekt en gaan zich vermenigvuldigen)Gedurende het pickleproces zetten melkzuurbacteriën en enzymen de koolhydraten in de groenten om in melkzuur. Pickles wekken de eetlust op, ondersteunen de spijsvertering en versterken het darmstelsel.
Recept:
Benodigde ingrediënten:
– Chinese kool, 500 gram
– zeezout, fijn, 10 gram (2% van koolgewicht)
Voor dressing:
– tahin
– shoyu
– azijn
– oersuiker
Bereidingswijze:
– snijd de kool in reepjes van ongeveer 2 cm en doe in een kom
– voeg zeezout toe en kneed lichtjes door de kool
– doe de kool in de picklepers en pickle gedurende ongeveer 1 uur
– maak een kleine hoeveelheid dressing (gebruik een theelepel) van tahin, shoyu, azijn, water en suiker.  Proef tussendoor en creëer je eigen dressing.
– laat de kool uitlekken in een zeef
– proef en spoel eventueel een beetje af met water indien het te zout proeft
– meng de dressing door de kool
Deze pickle is 2 tot 3 dagen houdbaar in je koelkast.

 

Recept Misosoep

Door Recepten

RECEPT MISOSOEP 🍜
In samenwerking met Eet Echt

Benodigde Ingrediënten:
– Geroosterde Sesamolie
– Rode ui, 1
– Knoflook, 1 teentje
– Gember vers, 1cm
– Zeezout
– Shiitake, gedroogd
– Mugi miso, 1 el
– Water, 1 liter
– Tamari/Shoyu
Suggesties voor de vulling: Noodles, Wortel, Bladgroenten, Zachte koolsoorten, Tofu, Gekookt ei, Nori, Dashi of Kombu.

Bereidingswijze:
– Schil en snijd de rode ui in fijne ringen
– Schil en snipper de knoflook
– Rasp de gember
– Zet een kookpannetje op het vuur en voeg sesamolie toe als het pannetje warm is
– Fruit de ui, knoflook en gember met wat zeezout
– Snijd de shiitake en voeg deze toe
– Roer de mugi miso door het water (met een garde) en voeg dit mengsel toe aan de ingrediënten aan het pannetje. Laat zachtjes aan de kook komen.
– Snijd groenten en/of tofu en/of ei in gewenste stukken
– Vul de misosoep met naar wens noodles (even tijd geven om gaar te worden in de zachtjes kokende soep), bladgroenten/zachte koolsoorten/ei/tofu en garneer de misosoep eventueel met versnipperde nori
– Verder kun je experimenteren met het gebruik van dashi, kombu en tamari/shoyu

Voor al deze producten kun je bij ons in de winkel terecht. Smakelijk!

Winkelloopje

Door Nieuws

Lijkt het jou leuk om meer informatie te krijgen over al onze speciale producten? Wil jij graag al jou vragen stellen? Dan is dit je kans! Doe mee aan ons winkelloopje.

Er zal verteld worden over onze producten maar ook genoeg ruimte zijn voor het beantwoorden van al jou vragen!img_3649

Datum & Tijd: donderdagmiddag 2 & 16 maart van 14.00-16.00

Ben je geïnteresseerd? Geef je dan op via info@dekiemnatuurvoeding.nl of kom even langs in de winkel.

Recepten Kerst

Door Recepten

We hebben heerlijke recepten geschreven:

Amuse: Prei gevuld met geitenkaas en getopt met pijnboompitjes
Amuse: Spread van kidneyboon, mangochutney en koriander in een witlofschuitje
Paddenstoelenstoof
Dessert: Laagjes van koekkruimel, kwark, pruim en walnoot in honing

Lees meer

Feestbrood & banket!

Door Nieuws

Wij houden van brood, maar in december houden wij nog meer van feestbrood. Brood dat wij speciaal maken voor de feestdagen. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de kerststollen, heerlijk gevuld met echte ingrediënten. We hebben nog veel meer verschillende soorten; desem en gist, van spel, gezoet met rietsuiker of gezoet met rijststroop. Maar naast die stollen wordt er nog meer gegeten. Niet altijd het gewone dagelijkse brood, maar “liever een keer wat anders”. Speciaal voor de feestdagen maken wij een paar speciale broodjes. Een zacht broodje in de vorm van een kerstboompje, een roombroodje (mmm!) en de kadetten festival wit en bruin. Lees meer

All rights reserved Salient.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.